Inspiratiebronnen: Heller, Delbono, Schlingensief, Szeemann

Glossen: aantekeningen, bespiegelingen, vertakkingen

ANARCHIEF of Beeldatlas

All my past life is mine no more ;
the flying houres are gone
Like transitory dreams given o ' er ,
whose images are kept in store
by memory alone

uit : John Wilmot, "Love and Life"

Documentatiemateriaal (Exhibiting) Baroque Bodies.

Pol Dehert - A Denkmal for Rochester

Klein lexicon van de barok

Rochester's World

Het meerjarige onderzoeksprogramma The world of a/the Monkey. Towards an anatomy of baroque culture had tot doel de interferenties bloot te leggen tussen de zeventiende-eeuwse visuele cultuur, de toenmalige kennistheoretische context (meer specifiek het libertinisme) en barokke theatraliteit en lichamelijkheid. Uitgangspunt voor dit onderzoek vormt het leven en werk van John Wilmot (1647-1680), bijgenaamd The Monkey en tevens graaf van Rochester aan het hof van Charles II.

De ambitie van dit project was drieledig: (1) we wilden de interferenties tussen een specifieke artistieke cultuur (Rochester en de libertijnen) en diens context (Restoration England) in kaart brengen via doorgedreven tekstueel en cultuurhistorisch onderzoek, (2) die inzichten wilden we vorm geven in concrete artistieke eindresultaten waarin de resultaten van het theoretische onderzoek niet geïllustreerd worden, maar geïncarneerd en (3) via de confrontatie met die artistieke praktijk de mogelijke affiniteiten tussen “Rochester’s world” in onze (postpost)moderne wereld beter begrijpen.

De fascinatie voor Rochester is nauw verweven met een levenslange interesse in everything popular: burleske theatervormen, freakshows, variété en revue, music hall, cinema of attractions, grand guignol, striptease enzovoort, maar ook met de intellectuele erfenis van de cultural studies en de interesse van de eerste generatie uit Birmingham voor het gevecht van de populaire arbeiderscultuur tegenover de wild om zich heen woekerende massacultuur. Niet voor niks zindert op de achtergrond voortdurend Greil Marcus’ baanbrekende werk Lipstick Traces. A secret history of the twentieth century, waarin hij de genealogie van allerhande ontregelende kunstpraktijken traceert.

Het interdisciplinaire festival (Exhibiting) Baroque Bodies (Beursschouwburg, 2011) vormde het artistieke orgelpunt van dit project omtrent barok, lichamelijkheid en theatraliteit. (Exhibiting) Baroque Bodies wilde niet zomaar een festival zijn, deze samenwerking tussen een kunstencentrum en een kunsthogeschool diende te leiden tot een evenement op het snijvlak van presentatie, creatie, onderzoek en pedagogie. Met (Exhibiting) Baroque Bodies doken we de complexiteit en ongrijpbaarheid van de vroegmoderne barokke wereld in, een wereld waarin het spectaculaire, het theatrale en het zintuiglijke hoogtij vieren, op de grens tussen leven en kunst.

Op het programma stonden onder meer de première van de nieuwe Abattoir Fermé, een expo omtrent barok en lichamelijkheid (met werk van o.m. Patricia Canino, Jan Van Imschoot, Pol Dehert, Gaëtan Wtoreck, Johan Muyle, Angelo Vermeulen & Tine Holvoet, David Bade, Guillermo Gomez-Pena en RITS-studenten) en een wild avondprogramma met o.m. interventies (theater, film, performances, etc.) van Bernard Van Eeghem, Sergio Messina, Gerardjan Rijnders, Lady Flo en studenten spel van het Rits, Eisa Jocson, Soetkin Demey, Milton Miron en vele anderen. Het eigenlijke festival (30/11-3/12) werd voorafgegaan door de Rits Winter School (i.s.m. deBuren), een workshoptraject waarin Vlaamse, Nederlandse en Duitse studenten en docenten elkaar vinden in workshops begeleid door Angelo Vermeulen (B), David Bade (Curaçao) en La Pocha Nostra (Mex/USA) (Guillermo Gomez-Pena en Roberto Sifuentes) en dat vervolgens in Amsterdam verder gezet werd door Ruud Gielens, Stef Lernous, Sarah Ringoet en Pol Dehert.

Binnen het kader van dat festival presenteerde Pol Dehert ook twee eigen creaties die een weergave boden van zijn visie op Rochester. Samen met Gerardjan Rijnders regisseerde hij een burleske versie van Rochesters pornografische sleuteldrama Sodom or the Quintessence of Debauchery, waarin hij deze tekst op zijn performatieve, carnavaleske kracht testte, en regisseerde hij vijf videoportretten (online beschikbaar via het digitale archief) die samen de video-installatie A Denkmal for Rochester vormden.

The world of a/the Monkey. Towards an anatomy of baroque culture (2008-2014) is een project van RITS School of Arts in samenwerking met Kunstenplatform Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Beursschouwburg en Abattoir Fermé. Dit project werd ondersteund door het BOAB-fonds van de Erasmushogeschool Brussel en de VUB en het ACA-fonds RITS School of Arts. Deze website vormt de visuele pendant van het in januari 2015 te verdedigen doctoraat in de kunsten van Pol Dehert (promotoren: Prof. R. De Smet, Prof. K. Vanhaesebrouck).Met medewerking van Thomas Crombez (Platform Digital Humanities, Universiteit Antwerpen)