Voorzetsels in Artistiek Onderzoek

Op 14 en 15 december 2017 organiseren ARTO en het Kunstenplatform Brussel het doctoraatssymposium `Voorzetsels in Artistiek Onderzoek`rond artistiek onderzoek in de Kunsten. ARTO is de VUB-onderzoeksgroep voor artistiek onderzoek en het Kunstenplatform Brussel is de gemeenschappelijke onderzoeksomgeving van de VUB en de School of Arts van de Erasmus Hogeschool Brussel, -het RITCS en het Koninklijk Conservatorium Brussel. 

Dit tweedaagse symposium wil vanuit concrete voorbeelden van onderzoek in de kunsten een voedingsbodem creëren voor dialoog en reflectie rond een aantal veel voorkomende vragen en problemen gerelateerd aan  artistiek onderzoek.

Voorstellen voor presentaties van lopend doctoraatsonderzoek in de kunsten zijn welkom rond vier thema’s:
- Historische Uitvoeringspraktijk
- Hedendaagse Muziek
- Documentaire
- Theorie van het artistiek onderzoek. 

Het onderzoekswerk kan gepresenteerd worden in elke mogelijke vorm: een lecture –recital, lecture-screening of een lecture-performance, een voorstelling,  een pitchsessie, een installatie… 

Keynote speakers zijn Clive Brown, Jean-Paul Van Bendegem, Karel Van Haesebrouck en Kathleen Coessens.

Jean-Paul Van Bendegem formuleerde de gedachte rond de titel van het symposium. Het begrip ‘voorzetsel’ wordt in het Engels vertaald als ‘preposition’, dus letterlijk de ‘positie vooraf’. Door die betekenis mee te nemen in het woord ‘voorzetsel`, dwingen uitdrukkingen als ‘kunst IN wetenschap’, ‘kunst OVER wetenschap’, ‘VAN kunst NAAR wetenschap’ – en elke omkering hiervan – tot reflectie over de plaats die de artistieke onderzoeker inneemt ten opzichte van het voorwerp van zijn onderzoek. Het ‘voorzetsel’, de ‘positie vooraf’ maakt altijd deel uit van de onderzoeksvraag – de formulering ervan én de ruimte voor mogelijke antwoorden. Overigens zijn de ‘voorzetten’ van kunst naar wetenschap – en omgekeerd – slechts één aspect van de vele vragen die opduiken wanneer de artistieke onderzoeker zijn positie wil bepalen en omschrijven. Voor alle duidelijkheid: deze gedachte wil geen keurslijf zijn, wel een prikkel om na te denken, o.a. over de wijze waarop we over artistiek onderzoek – hoe particulier en eigenzinnig het ook is (en moet zijn) – kunnen spreken, schrijven, kortom communiceren.

Alle voorstellen moeten voor 16 november 2017 doorgestuurd worden naar arto.vub@gmail.com

De voorstel(len) dienen volgende onderdelen te bevatten (1000 – 1500 tekens max):

• Abstract
• Format
• Tijdsduur
• Technische vereisten (bv beamer, geluidsinstallatie, piano, …)

 

Beeld Ann Eysermans, "P-Trains (Astrin Phosphora)"
Fosforescerende grafische partituur (70-100 cm) uit vooronderzoek "P-Trains" (2009)