{home_banner_title}

Missie

Het Kunstenplatform vormt de gemeenschappelijke onderzoeksomgeving van de VUB en de Schools of Arts van de EhB.

De missie van Kunstenplatform is drieledig:
• Het is het UAB advies- en overlegorgaan dat voorstellen formuleert aan EhB en VUB over het artistiek onderzoek in al zijn aspecten.
• Het is de omgeving waarin gemeenschappelijke initiatieven rond het artistiek onderzoek worden geïnitieerd, bediscussieerd en ontwikkeld.
• Het vormt de omgeving waarbinnen doctoraten in de kunsten worden afgeleverd van excellente kwaliteit, die als referentie kunnen gelden voor de artistieke sector, voor het hoger kunstonderwijs en voor de universiteit.

Het Kunstenplatform gaat er daarbij van uit dat:
• Artistiek onderzoek – en dus bij uitstek het doctoraat in de kunsten – steeds een finaliteit kent binnen de artistieke praktijk en dus steeds een middel is tot verdere ontwikkeling van de artistieke praktijk.
• Een doctoraat in de kunsten gerealiseerd wordt door een kunstenaar met een professionele artistieke praktijk en in samenspraak met de relevante artistieke sector.
• Het Kunstenplatform een volwaardige academische omkadering en optimale artistieke inbedding voor het doctoraat in de kunsten garandeert.