Call for participation festival “Art and the Future City” (19-20 januari 2017)

Op 19 en 20 januari 2017 organiseert Kunstenplatform in samenwerking met Beursschouwburg, RITCS School of Arts en Doctoral School of Human Sciences - VUB het festival Art and the Future City. Kunstenaars en onderzoekers worden uitgenodigd om hun visie op de stad van de toekomst te delen, en dit via artistieke interventies (performances, screenings, ...) en/of presentaties. Curator van het festival is Peter Van Goethem, die er tevens de inzichten uit zijn eigen doctoraat "Screening the city: a cinematographic archaeology of the city of Brussels" zal delen.

Klik door naar deze pagina voor meer informatie over het festival. De volledige call kan je hier downloaden.

Voorstellen dienen ons tegen de deadline van 15 augustus 2016 via mail (naar Peter Van Goethem) te bereiken en het volgende te bevatten:

  1. samenvatting van de voorgestelde bijdrage (maximum 500 woorden). Gelieve er rekening mee te houden dat eventuele audiovisuele content tot een maand na de deadline online beschikbaar moet zijn (bvb. via upload naar Vimeo).
  2. CV van de deelnemer(s).
  3. overzicht van de technische vereisten voor de bijdrage. Zeker in het geval van artistieke presentaties, performances, en screenings is het belangrijk om een overzicht te krijgen van de technische en/of ruimtelijke vereisten.

NOOT: de call is verlengd tot 15 september 2016, als dusdanig worden geselecteerde deelnemers hiervan pas tegen 15 oktober op de hoogte gesteld.

Gelieve er rekening mee te houden dat de voertaal van het festival Engels is.

Kunstenplatform voorziet een travel grant om een buitenlandse onderzoeker de kans te geven zijn/haar artistiek onderzoek te presenteren op het festival. Deelnemers die hiervan gebruik willen maken, dienen bij hun voorstel een schatting van hun reiskosten toe te voegen. Voor meer informatie over de travel grant, kan u contact opnemen met Annelore Brantegem.